english greek

Πάτερ Γυμνάσιος ο Λαυριώτης

Πάτερ Γυμνάσιος ο Λαυριώτης


Η εφημερίδα της Καβάλας «Κήρυξ», που άρχισε από 11 Ιουλίου 1930 να δημοσιεύει πρωτοσέλιδα άρθρα του «Φαντάζιο»8, στην αρχή είναι καυστική απέναντι του, τον σατυρίζει, τον απορρίπτει και τον αποκαλεί «τσαρλατάνο». Μάλιστα σατυρίζοντάς τον γράφει ότι: «... θεραπεύει πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν...» ότι ο ίδιος έμαθε ότι πάσχει από τριχόπτωση (Κήρυξ, 11 Ιουλίου 1930), ότι είδε ένα γέρο που ήθελε να γίνει νέος, μια γυναίκα που ήθελε να γίνει μητέρα, μια άλλη γυναίκα που δεν ήθελε να γίνει μητέρα... ότι ο Γυμνάσιος μεταβάλλει τους ανθρώπους σε περδίκια (Κήρυξ, 12 Ιουλίου 1930) ... ότι θα ζήλευε ο αστυΐατρος, που ήταν κυνηγός» κ.λ.π. Ο γιατρός της Καβάλας Λολί-δης δημοσίευσε στον «Κήρυκα», στις 24 Ιουλίου 1930, ανοικτή επιστολή με την οποία αποκαλούσε το μοναχό Γυμνάσιο «αγύρτην» και διαμαρτυρόταν κατά της ανεκτικότητας των Αρχών ... που δεν εφαρμόζουν τους κείμενους νόμους9. «Αγύρτην» τον αποκαλεί και η εφημερίδα «Μακεδονία» της Θεσ/νίκης10.

Το κοινό φαίνεται να συντάσσεται με τις απόψεις της «Σημαίας», και όσοι ήταν τότε συνδρομητές στον «Κήρυκα», επειδή ακριβώς πήρε εχθρική στάση απέναντι του Γυμνασίου, επιστρέφουν τα φύλλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ίδιας της εφημερίδας.

Ο Γυμνάσιος αποκτά φανατικούς οπαδούς-υποστηρικτές, που τον συντροφεύουν συνέχεια και τον συνιστούν και σε άλλους που έχουν αρρώστους. Γίνεται το θέμα των ημερών. Γενικό θέμα συζήτησης. Στα καφενεία, στα κοσμικά σαλόνια, στην αγορά, καθημερινά γίνονται συζητήσεις σχετικές και φυσικό είναι η φαντασία πολλών να κάνει θαύματα. Μάλιστα μερικοί επιτήδειοι έφθασαν στο σημείο να φέρουν στην αγορά και να πωλούν διάφορα βότανα, όπως μαϊδανό, αγριάδες, φούντες από καλαμπόκι κ.ά., ότι είναι του Καλόγηρου, που γίνονταν ανάρπαστα και αυτοί κέρδιζαν αρκετά.

Αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρούμε ότι πάρα πολλές εφημερίδες των Αθηνών και της Θεσ/νίκης στέλνουν επειγόντως ανταποκριτές τους για να ενημερώσουν έγκυρα και έγκαιρα, υπεύθυνα και αμερόληπτα το αναγνωστικό τους κοινό, διασκεδάζοντας τους διάφορους θρύλους και τα μυθεύματα και τις διαδόσεις ανεύθυνων πληροφοριοδοτών. Έτσι βλέπουμε το «Ελεύθερο Βήμα» των Αθηνών να στέλνει στις 27 Ιουλίου 1930 τον αξιόλογο και διακεκριμένο δημοσιογράφο Α. Χ. Χαμουδόπουλο, που τον χρησιμοποιούσε στις δημοσιογραφικές αποστολές του εξωτερικού11. Η «Ελληνική» των Αθηνών στέλνει το δημοσιογράφο Καλαϊτζή. Τα «Μακεδόνικα Νέα» της Θεσ /νίκης, στις 27 Ιουλίου 1930, μέρα Κυριακή, έχουν πρωτοσέλιδο άρθρο για το Γυμνάσιο γραμμένο από το δ/ντή τους κ. Β. Μεσολογγίτη, ο οποίος ήλθε στη Θάσο να γνωρίσει από κοντά το μυστηριώδη καλόγηρο. Γράφει: «... εσπεύααμεν και εξητάσαμεν και ηκούσαμεν και εξηκριβώσαμεν και είδομεν». Η «Μακεδονία» της Θεσ /νίκης δημοσιεύει συνέχειες από 29 Ιου>ίου 1930. Επίσης παρόμοια δημοσιεύματα βρίσκουμε στο «Φως» της Θεσ/κης, στη «Φωνή» Καβάλας, στην «Εστία» «Ελεύθερον Βήμα», «Ελληνική», «Πατρίς» των Αθηνών. Ο «Κήρυκας» της Καβάλας στο υπ' αριθ. φ. 1364/29 Ιουλίου 1930 αναφέρει: «... η φήμη της θεραπευτικής δεινότητας του καλόγηρου εξηπλώθη εις ολόκληρον την Ελλάδα». Ο Γυμνάσιος Λαυριώτης έγινε γνωστός στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Χρυσούπολη, Πράβι (= Ελευθερούπολη), Δράμα, Κιλκίς, Θεσ/νίκη, Φλώρινα, Πάτρα, Λήμνο, Πειραιά κ.ά. Σ' άλλο άρθρο του, δημοσιευμένο στο υπ' αριθμ. φ. 1365 /30 Ιουλίου 1930, αναφέρει ακόμα ότι «και από την Αμερική ομογενείς ζητούν πληροφορίες για το Γυμνάσιο».

Είναι πολύ χαρακτηριστική η επιστολή του Γεώργιου Παπαδόπουλου από την Πάτρα, που απευθύνεται προς τον κ. Διοικητή της Χωροφυλακής Καβάλας, με την οποία ζητεί διάφορες πληροφορίες για το Γυμνάσιο. Γράφει: «Κύριε Διοικητά, θερμώς σας παρακαλώ να με πληροφορήσητε, αν αυτά που γράφονται εις τας εφημερίδας περί τον θαυματοποιού καλόγηρου είναι αληθή. Έχω το παιδάκι μου άρρωστο τόσα χρόνια. Το πήγα σε όλους τους ιατρούς και κανείς δεν ημπόρεσε να μου το κάνει καλά.

Σας παρακαλώ να μου απαντήσητε το ταχύτερον, αν αυτά που γράφονται είναι αληθή, για να μη υποβάλλωμαι σε περιττά έξοδα. Είμαι πτωχός. Αναμέ-μένω απάντησίν σας. Μετά σεβασμού. Γεώργιος Παπαδόπουλος»12.

Παρόμοιες επιστολές έπαιρναν και ο Εισαγγελέας Καβάλας και οι άλλες Αρχές και κυρίως οι κάτοικοι της Καβάλας και της Ελευθ /λης από γνωστούς τους απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας, που ήθελαν να πληροφορηθούν, αν όλα όσα γράφονταν στον τύπο είναι αληθινά ή είναι αποκυήματα της φαντασίας ορισμένων δημοσιογράφων ή εκμεταλλευτών του καλόγηρου.

Όλες οι εφημερίδες καθημερινά δημοσίευαν επιστολές ευγνωμοσύνης ασθενών που θεραπεύθηκαν, επιστολές ανθρώπων που ζητούσαν πληροφορίες και φυσικά ανταποκρίσεις από το Θεολόγο της Θάσου για την κατάσταση που επικρατούσε εκεί. Σταχυολογώ μερικές απ' αυτές που δημοσιεύθηκαν στα «Μακεδόνικα Νέα» της Θεσ/νίκης.

α) του Ν. Μαυρίδη, με ημερομηνία 21 Ιουλίου 1930, προς τον Παν. Χό-λην: «... και πάλιν σου γράφω, αγαπημένε μου, ότι δοξάζω το Θεό με τα φάρμακα τον Καλόγηρου, τα οποία με έσωσαν, φίλε μου. Είναι αδύνατον να σου περιγράψω τα καθέκαστα. Όταν σου τα είπω προφορικώς θα σταυροκοπείσαι. Και τω όντι θαύματα κάμνει αυτός ο Καλόγηρος. Με πολλήν αγάπην. Νικόλαος Μαυρίδης»13.

__________________

8. Η εφημερίδα «Κήρυξ» άρχισε να δημοσιεύει σε συνέχειες από Παρασκευή 11 Ιουλίου 1930 πρωτοσέλιδα άρθρα με τίτλο: «Ομυστηριώδης καλόγηρος που θεραπεύει πάσαν νόσον...» του δημοσιογράφου με το ψευδώνυμο «Φαντάζιο». Τα άρθρα συνοδεύονταν καθημερινά και από φωτογραφίες του Γυμνάσιου.

9. «Μακεδόνικα Νέα», φ. 25 Ιουλίου 1930. Είναι ανταπόκριση του δημοσιογράφου Τάκη Λαγουδάκη.

10. Η «Μακεδονία» της Θεσ/νίκης άρχισε να δημοσιεύει σε συνέχειες σχετικά άρθρα για το Γυμνάσιο Λαυριώτη από τις 29 Ιουλίου 1930.

11. Ο δημοσιογράφος Α. Χ. Χαμουδόπουλος δημοσιεύει στον «Κήρυκα» της Καβάλας σχετική ανταπόκριση, αριθ. φ. 1307 /1-8-1930.

12. Βλ. εφ. «Κήρυξ» Καβάλας, αριθ. φ. 1364/29-7-1930, όπου είναι δημοσιευμένη η επιστολή αυτή.

13. «Μακεδονικά Νέα», φ. 3 Αυγούστου 1930.Σύνδεση Χρήστη

Ειδοποίηση με e-mail

Εγγραφείτε τώρα στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέ e-mail, για να ειδοποιήστε αυτόματα, για νέα συμβάντα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, τη θάσο, αλλά και την ΑΝ.Α.Ε.Θ..

Ο καιρός στην Θάσο

Από την Ε.Μ.Υ.
Από τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Από το freemeteo

Στο meteo:
Θάσος
Κεραμωτή - Θάσος

Περισσότερα...

Συνδικάτο

Όλες οι νέες δημοσιεύσεις, κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιό σας!
RSS 1.0
ATOM 0.3
OPML
mythos-bungalows

Δημοσκοπήσεις

Τί πιστεύετε οτι χρειάζεται περισσότερο ο Θεολόγος Θάσου;

Αποτελέσματα

Ημερολόγιο

Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου του Σαββαΐτου
1878
Υπογράφεται η συνθήκη του Βερολίνου, με την οποία ανατρέπεται η δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας.
1943
Το Σύνταγμα Βάλτου των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ αρχίζει 8ήμερο αγώνα κατά της ιταλικής Μεραρχίας "Μπρενέρο" στο Μακρυνόρος.
Οι Γερμανοί καίνε το Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου και εκτελούν τον ιερέα και άλλους Έλληνες.
Powered by Elxis | Κατασκευή - Επιμέλεια: Telemania Web Designs
Copyright (C) 2006-2024 Anaeth.gr. All rights reserved.