english greek

Μια αρχαία λαϊκή διήγηση για τον Θεαγένη τον Θάσιο

42

Στεφ. Δ. Ήμέλλου

γενέστερο, προσφερθὲν ἀπὸ κάποιο Λικίνιο σὲ ἀνταπόδοση εὐγνωμοσύνης γιὰ κάποια θεραπεία. Τὸ αφιέρωμα αὐτὸ ἐνθυμίζει τὰ ἀφιερώματα στὸν Πέ-λιχο, ὅπως παραδίδει ὁ Λουκιανός15.

Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ παράδοση γιὰ τὸν Θεαγένη κινεῖται στὸν χώρο και τὸ πνεῦμα τῆς μετακλασσικῆς ἀρχαιότητας, μιᾶς ἐποχής, ὅπου ἡ μαγεία και ἡ δεισιδαιμονία, ἡ πίστη στὰ παράδοξα καὶ τὰ θαύματα εἶναι ἰδιαίτερα ἐντονη καὶ ή ἀγωνία τοῦ ταλαιπωρημένου καὶ ἀπογοητευμένου ἀνθρώπου ἐκείνων τῶν καιρῶν νὰ ἐπιτύχη τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες καὶ τὰ ἄλλα δεινὰ ποὺ τὸν κατατρύχουν δικαιολογημένη.

Ὅτι ὴ παράδοση γιὰ τὸν Θεαγένη κινεῖται μέσα στὸν χῶρο αὐτὸν καὶ τὸ πνεῦμα τῆς μετακλασσικῆς ἐποχῆς φαίνεται καὶ ἀπὸ πολλὲς ἄλλες ἐνδείξεις, γενικὲς καὶ εἰδικὲς.

Οἱ γενικὲς τείνουν καὶ κορυφώνονται στὴν ἀναμφισβήτητα λαϊκὴ ἀντίληψη16 ὅτι ἀπὸ τοὺς ἀνδριάντες ἢ τὶς εἰκόνες ἀθλητών κ.ἄ. ὡς ἡρώων τιμωμένων ἐκπορεύονται θαύματα θεραπείας ἀσθενῶν. Οἱ ἀνδριάντες αὐτοὶ στέφονται ἢ δέχονται θυσίες καὶ ἄλλες φιλοφρονήσεις καὶ ἀφιερώματα ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης τῶν θεραπευομένων. Τέτοιοι ἀνδριάντες εἶναι ὅσοι ἔχουν μέχρι τώρα ἀναφερθῆ κ.ἄ.

Στἰς εἰδικὲς ἀνήκει ἡ δημιουργηθεῖσα πεποίθηση περὶ τῶν ἀνδριάντων αὐτῶν ὡς ἀνδριάντων ἀνθρωποκτόνων κατὰ ποικίλους τρόπους. Χαρακτηριστικὴ ἡ μαρτυρία στὸ «Περί ποιητικῆς» ἔργο τοῦ Ἀριστοτέλη: «οἷον ὡς ὁ ἀνδριὰς ὁ τοῦ Μίτυος ἐν Ἄργει ἀπεκτεινε τὸν αἴτιον τοῦ θανάτοῦ τῷ Μίτυῖ, θεωροῦντι ἐμπεσών»17, γεγονὸς πολυθρύλητο στοὺς ἀρχαίους, ἀφοῦ πλήν τοῦ Ψευδο-Ἀριστοτέλη18 τὸ ἀναφέρουν ὁ Θεόκριτος19, ὁ Πλούταρχος20 κ.ἄ. ἴσως. Ό Μίτυς θὰ ἧταν ἀθλητὴς, ὅπως μπορεῖ νὰ συναχθῆ ἀπὸ μαρτυρία στὸν κατὰ Νεαίρας λόγον ποὺ ἀποδίδεται στὸν ρήτορα Δημοσθένη, καὶ αὐτὸς ἧταν ὁ λόγος ποὺ τοῦ εἶχε στηθῆ ἀνδριάντας στὴν πατρίδα του21.

Σχετικὸ ἐπεισόδιο ἀναφέρουν πολλὲς πηγὲς γιὰ τὸν Θεαγένη τὸν Θάσιο. Οἱ ἑρμηνεῖες τῶν ἀρχαίων ἔχουν μικρὴ σημασία εἰδικὰ γιὰ τὸ θέμα μας.

15. Ὅ.π., σ. 198-199.

16. Πρβλ. καὶ Erwin Rohde, Psyché. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, Leipzig und Tûbingen 1898, φωτομηχ. ἀνατ. Darmstadt 1961, 1, σ. 193-194.

17. Ἀριστοτ. Περὶ ποιητικὴς 9,12 (1452α 7).

18. [Ἀριστοτ.] Περὶ θαυμασ. ἀκουσμ. 156 (167) (Giannini, σ. 306).

19. θεοκρίτου, Ἐραστὴς 60.

20. Πλουτ. Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων 553d.

21. Βλ. σχετικῶς ἔκδ. τῆς ποιητικῆς ὑπὸ I. Συκουτρῆ, Ἀθήναι 1937, σ. 89-90(σημ. 1 τῆς σ. 90) (Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη 2). Γιὰ ποινὲς ἐπιβαλλόμενες ἀπὸ ἀγάλματα βλ. καὶ στὸν Otto Weinreich, ό.π., σ. 138, σημ. 4.Σύνδεση Χρήστη

Ειδοποίηση με e-mail

Εγγραφείτε τώρα στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέ e-mail, για να ειδοποιήστε αυτόματα, για νέα συμβάντα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, τη θάσο, αλλά και την ΑΝ.Α.Ε.Θ..

Ο καιρός στην Θάσο

Από την Ε.Μ.Υ.
Από τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Από το freemeteo

Στο meteo:
Θάσος
Κεραμωτή - Θάσος

Περισσότερα...

Συνδικάτο

Όλες οι νέες δημοσιεύσεις, κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιό σας!
RSS 1.0
ATOM 0.3
OPML
Dolphins

Δημοσκοπήσεις

Τί πιστεύετε οτι χρειάζεται περισσότερο ο Θεολόγος Θάσου;

Αποτελέσματα

Ημερολόγιο

Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς
1825
Οι Έλληνες επαναστάτες αποτυγχάνουν να σταματήσουν τους Αιγυπτίους κοντά στον Αλφειό.
1898
Ο Πρίγκηψ Γεώργιος, διορισθείς Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης, αποβιβάζεται στα Χανιά.
1912
Το υποβρύχιο "Δελφίν" επιτίθεται με τορπίλες κατά του τουρκικού θωρηκτού "Μετζιτιέ".
1950
Το Στρατηγείο και το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας φθάνουν στο Πουσάν της Νοτίου Κορέας.
Powered by Elxis | Κατασκευή - Επιμέλεια: Telemania Web Designs
Copyright (C) 2006-2023 Anaeth.gr. All rights reserved.