english greek

Μια αρχαία λαϊκή διήγηση για τον Θεαγένη τον Θάσιο

ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΪΚΗ ΔΙΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΑΓΕΝΗ ΤΟΝ ΘΑΣΙ0

Στέφ. Δ. Ἤμελλος

Ὁ Θεαγένης ὁ Θάσιος κατέστη, ὅπως εἶναι γνωστό, διάσημος κατὰ τὴν Αρχαιότητα ὡς ἀθλητής, καὶ συγκεκριμένα ὡς ὀλυμπιονίκης, στὴν πυγμαχία καὶ τὸ παγκράτιον. Ἡ φήμη του γιὰ τὶς εξαιρετικές του ἀθλητικὲς επιδόσεις καὶ τὴν ασυναγώνιστη σωματική του ρώμη ξεπέρασε γρήγορα καὶ κατά πολὺ τὰ ὅρια τῆς πατρίδας του, μὲ επακόλουθο τὰ ὅποια ἱστορικὰ γεγονότα ποὺ τὸν ἀφοροῦν νὰ ἀναμειχθοῦν μὲ τὸν μῦθο κατὰ τὴν διάρκεια τών αιώνων άπὸ τὸ 480 π.Χ. κἑξ. ποὺ ὑπῆρξε ολυμπιονίκης στὴν πυγμαχία. Σύμφωνα μὲ τὴν εκτενέστερη καὶ κυριώτερη πηγὴ εἰδήσεων γιὰ τὸν ἥρωα αὐτόν, τὸν πολὺ μεταγενέστερο Παυσανία, οἱ συμπατριώτες του τοῦ προσέφεραν τελικὰ θυσίες σὰν νὰ επρόκειτο γιὰ θεό, «νομίζουσιν ἅτε θεῷ θύειν»1, θυσίες σέ χάλκινο μάλιστα ανδριάντα του, τὸν ὁποῖο μετὰ τὸν θἀνατόν του τοῦ εἶχαν ανεγείρει στὸ μέσον τῆς πόλεως ἢ τῆς ἀγορᾶς.

Τα διάφορα ζητήματα (χρονολογικά, ευρύτερα ἱστορικά, θρησκειολογικά, αρχαιολογικά κ.ά.) ποὑ αναφέρονται στὸν Θεαγένη εχουν ήδη απασχολήσει τὴν ερευνά σὲ ικανοποιητικό βαθμό. 'Η τελευταία μάλιστα μελέτη τοῦ αρχαιολόγου Jean Pouilloux2, ἐκτεινόμενη σὲ 43 μεγάλου σχήματος σελίδες είναι πολύ διαφωτιστική, ἀφοῦ ὁ συγγραφέας της παραπέμπει καὶ παραθέτει ὅλες τὶς αρχαίες πηγές, λίγες άλλωστε, αναφέρεται καὶ στὴν προγενέστερη νεώτερη βιβλιογραφία κλπ., ετσι ώστε νὰ μὴ χρειάζεται ἐκ νέου ἀναφορὰ σ' αυτές. Έζ άλλου τὸ θέμα πού θὰ μας απασχόληση εἶναι εξειδικευμένο. Πρόκειται συγκεκριμένα γιὰ τὴν πίστη τών αρχαίων Θασίων καὶ ευρύτερα Ελλήνων ὅτι ὁ χάλκινος ανδριάντας τοῦ Θεαγένη, δηλ. ὁ ϊδιος ὁ Θεαγένης, εἶχε τὴν ιδιότητα νὰ θεραπεύη ἀσθενεῖς.

Σχετικά ὁ Παυσανίας αναφέρει προσθέτοντας στὰ παραπάνω περί τών θυσιών τών Θασίων πρὸς τὸν Θεαγένη: «Πολλαχοῦ δὲ καὶ ἑτέρωθι ἔν τε Ἕλ-

1. Παυσ. 6, 11, 8.

2. Jean Pouilloux, Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos, I De la fondation de la cité, à 196 avant J.-C, Paris 1954, e. 62-105 (École Française d'Athènes, Études Thasiennes, III).Σύνδεση Χρήστη

Ειδοποίηση με e-mail

Εγγραφείτε τώρα στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέ e-mail, για να ειδοποιήστε αυτόματα, για νέα συμβάντα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, τη θάσο, αλλά και την ΑΝ.Α.Ε.Θ..

Ο καιρός στην Θάσο

Από την Ε.Μ.Υ.
Από τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Από το freemeteo

Στο meteo:
Θάσος
Κεραμωτή - Θάσος

Περισσότερα...

Συνδικάτο

Όλες οι νέες δημοσιεύσεις, κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιό σας!
RSS 1.0
ATOM 0.3
OPML
Thassos_offroad

Δημοσκοπήσεις

Τί πιστεύετε οτι χρειάζεται περισσότερο ο Θεολόγος Θάσου;

Αποτελέσματα

Ημερολόγιο

Μετάστασις Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού
1687
Οι Ενετοί βομβαρδίζουν την Ακρόπολη των Αθηνών, με αποτέλεσμα να ανατιναχθεί η τουρκική πυριτιδαποθήκη στον Παρθενώνα.
1821
Παραδίδεται στους Έλληνες η τουρκική φρουρά της Μεγάλης Τάπιας της Τριπολιτσάς (Τριπόλεως).
1916
Ο Βενιζέλος σχηματίζει επαναστατική κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη.
1943
Το αντιτορπιλικό "Βασίλισσα Όλγα" βυθίζεται στο λιμάνι της Λέρου, μετά από ομαδική επίθεση 25 γερμανικών Στούκας.
1944
Υπογράφεται το Σύμφωνο της Καζέρτας.
Powered by Elxis | Κατασκευή - Επιμέλεια: Telemania Web Designs
Copyright (C) 2006-2023 Anaeth.gr. All rights reserved.